close
تبلیغات در اینترنت
Proverbs & Sayings

English Today

Proverbs & Sayings

banner
براي اطلاع از آپديت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آیا مطالب وبلاگ به اندازه کافی مفید بودند؟


What language do you prefer besides your mother tongue?

Close your eyes to something

معادل فارسی: چشم پوشی کردن / معنی ظاهری: چشم خود را برروی چیزی بستن

Button one's lips

معادل فارسی: زیپ دهان خود را کشیدن / معنی ظاهری: دکمه‌های لب خود را بستن!

Get something off one's chest

معادل فارسی: دل خود را خالی کردن / معنی ظاهری: چیزی را از سینه خود خارج کردن

Get up on the wrong side of the bed

معادل فارسی: از دنده چپ برخاستن / معنی ظاهری: از سمت نادرست تخت برخاستن

Give someone the cold shoulder

معادل فارسی: با کسی سرد برخورد کردن / معنی ظاهری: به کسی شانه سرد دادن!

Stand on one's own two feet

معادل فارسی: روی پای خود ایستادن / معنی ظاهری: روی دو پای خود ایستادن

Open a can of worms

معادل فارسی: آتش در لانه زنبور کردن / معنی ظاهری: یک قوطی پر از کرم را باز کردن

Scrape the bottom of the barrel

معادل فارسی: کفگیر به ته دیگ رسیده / معنی ظاهری: ته بشکه را تمیز کردن

Two heads are better than one

معادل فارسی: یک دست صدا ندارد / معنی ظاهری: دو تا کله بهتر از یکی است

Keep something under one's hat

معادل فارسی: تو دل خود نگه داشتن / معنی ظاهری: چیزی را زیر کلاه خود نگه داشتن

A bad vessel is seldom broken

معادل فارسی: بادمجان بم آفت ندارد / معنی ظاهری: یک ظرف بد به ندرت می‌شکند

White lie

معادل فارسی: دروغ مصلحت آمیز / معنی ظاهری: دروغ سفید

 


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 2 نفر مجموع امتياز : 10

:: بازديد : 316
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , پیش دانشگاهی , کنکور , متفرقه , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL , Grammar ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [چهار شنبه 10 / 06 / 1395 ] [ 2:42 PM]


:: امتياز: نتيجه : 1 امتياز توسط 3 نفر مجموع امتياز : 9

:: بازديد : 271
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , متفرقه , IELTS , U.S.A Learns , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [سه شنبه 08 / 04 / 1395 ] [ 4:28 PM]

Sth is not brain surgery

معنا: شق القمر نیست.

Ex: Running the microwave isn't exactly brain surgery.

 

 

You can't have it both ways

معنا: هم خدا و هم خرما را خواستن.

 

 


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 6 نفر مجموع امتياز : 10

:: بازديد : 265
:: ارسال شده در: Proverbs & Sayings , Idioms ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [شنبه 26 / 02 / 1394 ] [ 11:24 PM]

http://rozup.ir/up/englishtoday/Pictures/996125_1503122569922263_2596557466636237905_n.jpg

 

Once bitten twice shy = A burnt child dreads the fire

 

http://rozup.ir/up/englishtoday/Pictures/10300210_1503125769921943_5187365175578507064_n.jpg

Seeing is believing = A picture is worth a thousand words


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 20

:: بازديد : 327
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , پیش دانشگاهی , کنکور , متفرقه , Proverbs & Sayings ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [جمعه 10 / 05 / 1393 ] [ 4:5 PM]

http://rozup.ir/up/englishtoday/Pictures/10537096_651758244894891_5667593629730074531_n.jpg

http://rozup.ir/up/englishtoday/Pictures/10446512_697404183668009_8044487752157674599_n.jpg

http://rozup.ir/up/englishtoday/Pictures/10557184_697697933638634_990215813105798701_n.jpg


:: امتياز: نتيجه : 1 امتياز توسط 1 نفر مجموع امتياز : 11

:: بازديد : 313
:: ارسال شده در: پیش دانشگاهی , کنکور , IELTS , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [دو شنبه 23 / 04 / 1393 ] [ 7:23 PM]

ضرب المثل های مربوط به عجله

 

Haste trips over its own heels

دیو را شتاب است و فرشته را درنگ.

 

The hasty hand catches frog for fish

دست عجول به جای ماهی قورباغه می گیرد.

 

Haste is from the devil

عجله کار شیطان است.

 

A hasty man drinks his tea with a fork

آدم عجول چای خود را با چنگال می خورد.

 

Hasty climbers have sudden falls

تیز می روی جانا ترسمت فرو مانی.

 

He gives twice who gives quickly.

عجله کار شیطان است.

 

He bites his tongue who speaks in haste

با عجله کار درست نمی شود.

هر کس با عجله صحبت کند زبانش را گاز می گیرد.

 

 

He who hesitates is lost

شتاب کلید اندوه است؛ آدم عجول بازنده است.


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 16

:: بازديد : 587
:: ارسال شده در: متفرقه , Proverbs & Sayings ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [دو شنبه 18 / 06 / 1392 ] [ 11:57 AM]

ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود.

 

First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید


To run with the hare and hunt with the hounds

یکی به میخ و یکی به نعل زدن


To carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن


To go with the stream

همرنگ جماعت شدن

بقیه در ادامه مطلب


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 20

:: بازديد : 407
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , اول دبیرستان , دوم دبیرستان , سوم دبیرستان , پیش دانشگاهی , متفرقه , Proverbs & Sayings , Idioms ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [چهار شنبه 21 / 01 / 1392 ] [ 8:53 PM]
نويسنده : rounia
تاريخ : [سه شنبه 20 / 01 / 1392 ] [ 10:31 PM]

 

نمونه ای از اصطلاحات رایج آمریکایی

 

اول شما بفرمایید.

After you.

چه جور هم !

And how!

با دیوار که حرف نمی زنم !

Am I talking to a brick wall?

این هم از این

And that`s that.

مسیرت به مسیر من میخوره ؟

Are you going my way?

دنبال شر می گردی ؟

Are you looking for a trouble?

هر طور میل شماست.

As you wish.

خدا شاهده که …

As God my witness …

بهتره در موردش حرف نزنیم .

Better left unsaid.

بین خودمان باشد.

Between you , me and bedpost

اِیول

Bravo!

بعدا می بینمت

Catch you later .

راه را باز کنید

Clear the way.

کوتاه بیا .( از خر شیطان پایین بیا)

Climb down .

زود باش !

Come on !

دست از شوخی و مسخره بازی بردار.

Cut the comedy.

 


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 20

:: بازديد : 324
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , متفرقه , Proverbs & Sayings , Idioms ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [سه شنبه 20 / 01 / 1392 ] [ 10:0 PM]

English Proverbs with Persian Equivalent


 

English proverb

Persian equivalent

All roads lead to Rome.

مرغ يک پا دارد.

Be cool as a cucumber.

بي خيال بودن.

Be looking for a needle in a haystack.

در انبار کاه دنبال سوزن گشتن.

Business is business.

حساب حساب است، کاکا برادر.

Bite off more than one can chew.

لقمه بزرگتر از دهان برداشتن.

Birds of a feather flock together.

کبوتر با کبوتر، باز با باز.

Born with a silver spoon in one's mouth.

در ناز و نعمت بزرگ شدن.

Don't count your chickens before they are hatched.

جوجه را آخر پاييز ميشمارند

Do as you would be done you.

با ديگران طوري رفتار کن که ميخواهي با تو رفتار کنند

Don't waste your time.

عمر خود را هدر نده.

Easy come, easy go!

باد آورده را باد ميبرد.

Get up on the wrong side of the bed.

از دنده چپ بلند شدن.

Haste makes waste.

عجله کار شيطان است.

Healthy minds in healthy bodies.

عقل سالم در بدن سالم است.

Kill two birds with one stone.

با يک تير دو نشانه زدن.

Knowledge is power.

دانايي توانايي است.

Know something like the back of one's hand.

چيزي (جايي) را مثل کف دست بلد بودن.

Money does not grow on trees.

پول و ثروت راحت بدست نمي آيد.

No pain, no gain.

نابرده رنج، گنج ميسر نميشود.

Never put off till tomorrow what maybe done today.

کار امروز را به فردا نينداز.

One swallow does not make a summer.

با يک گل بهار نميشود.

Out of sight, out of mind,

از دل برود، هر آنکه از ديده برفت.

Once bitten twice shy.

مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسد.

Seeing is believing.

شنيدن کي بود مانند ديدن.

Two cooks spoil the food.

آشپز که دو تا شد، آش يا شور ميشود يا بي نمک.

Two heads are better than one.

يک دست صدا ندارد.

There’s no place like home.

هيچ جا خانه آدم نميشود.

The early bird catches the worm.

سحرخيز باش تا کامروا باشي.

There is no smoke without fire.

تا نباشد چيزکي، مردم نگويند چيزها.

Where there is a will, there is a way.

خواستن توانستن است.

Walls have ears.

ديوار گوش دارد.

 

 


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 5

:: بازديد : 409
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , سوم دبیرستان , پیش دانشگاهی , متفرقه , Proverbs & Sayings ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [دو شنبه 05 / 01 / 1392 ] [ 11:47 PM]


دانلود رایگان کتاب های آموزش نگارش در زبان انگلیسی

 

Writing for the real World 1 ,2


موضوع نگارش در زبان انگلیسی یکی از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت نوشتن یک مطلب به زبان انگلیسی وقتی روشن خواهد شد که شما قصد نوشتن یک نامه واقعی و یا الکترونیکی، مکاتبات بازرگانی، معرفی نامه، رزومه و ... را داشته باشید. در این پست کتاب های دوجلدی Writing for the real world از انتشارات Oxford در اختیار زبان آموزان قرار گرفته است. جلد اول این کتاب آموزش نوشتن در زبان انگلیسی را به صورت کلی آموزش می دهد و جلد دوم آن به آموزش نوشتن ایمیل، فکس، فرم ها و رزومه های کاری می پردازد. از ویژگی های مثبت آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- مثال هایی متنوع از writing های صحیح زبان انگلیسی با موضوعات مختلف
- تمرین های مختلف در هر موضوع
- نکات کاربردی برای بهبود مهارت نوشتن
- در بردارنده اطلاعاتی مبنی بر تفاوت های Writing بریتیش و امریکن


Writing for the Real World is a 2-level writing course in international English, designed for young adult and adult learners.  It provides simple step-by-step practice in writing emails, letters, faxes, forms, and CVs.  It also practices a range of useful functions from discussing travel plans, making inquiries, placing orders, to making payment.The book includes cross-cultural information comparing American and British varieties of English and has a comprehensive reference section covering layout, writing conventions, punctuation, style, and register


برای دانلود کتاب ها، مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 10

:: بازديد : 902
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , متفرقه , IELTS , U.S.A Learns , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL , Grammar ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [ 15 / 11 / 1391 ] [ 6:49 PM]


دانلود رایگان کتاب داستان های جذاب برای یادگیری ضرب المثل های انگلیسی

 

Interesting Stories to Learn Proverbs


Proverbs (ضرب المثل ها)، جملات کوتاه و شناخته شده ای هستند که یک حقیقت کلی در مورد زندگی و یا توصیه ای برای بهتر شدن زندگی را ارائه می دهند. به عبارت دیگر بیشتر ضرب المثل ها ریشه یک داستان و یا یک افسانه می باشند که به زبان نفوذ کرده اند. در این پست یکی از کتاب های مفید آموزش زبان انگلیسی بر روی سایت قرار گرفته است. کتاب Interesting Stories to Learn Proverbs یک کتاب 107 صفحه ای می باشد که در قالب 41 داستان کوتاه، علاوه بر آموزش ضرب المثل های انگلیسی، به آموزش لغات، اصطلاحات و فرهنگ انگلیسی زبان ها می پردازد.  شیوه آموزش زبان انگلیسی  در این کتاب به این گونه است که در ابندا ضرب المثل بیان شده، سپس معانی ضرب المثل، جایگزین ها و کاربرد آن آمده و در ادامه داستانی کوتاه و دو صفحه ای که ضرب المثل از آن نشأت گرفته است، بیان شده است.

منبع:www.irlanguage.com
برای دانلود این کتاب، مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 15

:: بازديد : 1302
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , اول دبیرستان , دوم دبیرستان , سوم دبیرستان , پیش دانشگاهی , متفرقه , IELTS , U.S.A Learns , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [سه شنبه 23 / 08 / 1391 ] [ 1:7 AM]

 

مجموعه 4 کتاب Interchange یعنی Interchange Intro & Interchange 1 & Interchange 2 & Interchange 3
یکی از بهترین ، کارمدترین و شناخته ترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی در سراسر دنیا می باشد و تقریبا برای تدرس در تمام موسسات آموزش زبان در دنیا استفاده می شود .
ویرایش سوم این کتاب در سال 2005 و 2006 توسط استاد برجسته زبان Professor Jack C. Richards پرفسور جک سی ریچارد نوشته شده است
مرجع آموزش زبان ایرانیان (irlanguage.com) برای اولین بار بسته کامل این مجموعه را با لینک مستقیم بر روی سایت قرار داده است که در هیچ یک از سایت های اینترنتی نسخه بدون نقص همه کتاب ها را نخواهید یافت. این مجموعه شامل فایل صوتی، PDF و ویدیویی کل این مجموعه است.
همچنین در انتها نسخه هر چهار کتاب مخصوص موبایل نیز قرار داده شده است.


Summary of Interchange Student's Book 3 (Interchange Third Edition)
Interchange Third edition is a four-level series for adult and young-adult learners of English from the beginning to the high-intermediate level. The Interchange Third Edition Level 3 Student's Book builds on the foundations established in Level 2 for accurate and fluent communication, extending grammatical, lexical, and functional skills. Topics such as relationships, the media, self-improvement, business and advertising, and controversial issues are presented in unique ways using interesting real-life information. The Student's Book contains 16 teaching units, frequent progress checks that allow students to assess and monitor their own learning, and a listening self-study section


توضیحات بیشتر در لینک دانلود فایل PDF، صوتی و فیلم های آموزشی در ادامه مطلب موجود است ...

  


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 2 نفر مجموع امتياز : 46

:: بازديد : 2005
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , متفرقه , IELTS , U.S.A Learns , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL , Grammar ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [جمعه 17 / 06 / 1391 ] [ 12:37 AM]

خلاصه ی داستان :

Summary :Level 1

It is Molly Clarkson's fiftieth birthday. She is having a party. She is rich, but she is having a small party - only four people. Four people, however, who all need the same thing: they need her money. She will not give them the money, so they are waiting for her to die. And there are other people who are also waiting for her to die.

But one person can't wait. And so, on her fiftieth birthday, Molly Clarkson is going to die.

برای مشاهده محتوای کتاب و دانلود فایل صوتی و PDF کتاب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

منبع: www.irlanguage.com               


:: امتياز: نتيجه : 2 امتياز توسط 3 نفر مجموع امتياز : 63

:: بازديد : 6056
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , اول راهنمایی , دوم راهنمایی , سوم راهنمایی , متفرقه , IELTS , U.S.A Learns , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [جمعه 03 / 06 / 1391 ] [ 8:7 PM]

یکی از روش های موثر یادگیری (به ویژه زبان) روش لایتنر است که امروزه بسیاری از افراد به دنبال آن هستند در این پست یکی از بهترین نرم افزار های جعبه لایتنر بر روی سایت قرار گرفته است، به همراه این نرم افزار فیش های آماده زبان انگلیسی مثل لفات کتاب معروف 504، 1700 لغت زبان عمومی، لغات کامل دوره دبیرستان، 3500 لغت GRE Barrons و ... برای دانلود قرار گرفته است.

مزایای این نرم افزار عبارت است از :

1- قابلیت گزارش گیری به صورت، PDF و PNG
2- نمودار گرافیکی
3-  قابلیت دسته بندی لغات با موضوعات مختلف در یک فایل
4-  قابلیت فرمول نویسی در آن
5- استفاده از تلفظ صوتی و عکس در کارت ها برای یادگیری بهتر
6- دارا بودن زبان های مختلف از جمله زبان فارسی
7- دارا بودن مدیریت زمان ( 5 مرحله ای روز به روز، 5 مرحله ای نمایی و ... )


برای دانلود نرم افزار، مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید

منبع: سایت آموزش زبان ایرانیان www.irlanguage.com


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 65

:: بازديد : 3578
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , سوم راهنمایی , متفرقه , IELTS , U.S.A Learns , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [پنج شنبه 02 / 06 / 1391 ] [ 2:37 PM]

منبع:www.irlanguage.com

کشور سازنده مجموعه آموزشی : USA


دانلود مجموعه صوتی بهترین داستانهای کوتاه امریکایی سال 2000 تا 2004

 

Best American Short Stories 2000-2004

 

Best American Short Stories مجموعه ای از داستان های صوتی است که هر سال از سوی انتشارات Houghton Mifflin Harcourt منتشر می شود. در این پست، داستان های این مجموعه از کتاب های صوتی، از سال 2000 تا 2004 در قالب 5 بخش در اختیار زبان آموزان قرار گرفته است. هر بخش شامل حدودا 10 داستان 30 دقیقه ای باکیفیت می باشد. یکی از نکات بارز این مجموعه این است که، داستان های آن توسط navigator های مشهور امریکایی خوانده شده است. همچنین داستان های مجموعه Best American Short Stories از بهترین داستان های ادبیات امریکایی انتخاب شده اند. تفاوت این مجموعه با مجموعه داستان های آکسفورد این است که این سری از داستان های با لهجه امریکایی می باشد و نیز برای افرادی مناسب می باشد که از سطح زبان نسیتا خوبی برخوردارند. این مجموعه برای اولین بار به تفکیک سال و به صورت مجزا بر روی سایت مرجع زبان ایرانیان قرار گرفته است.


The Best American Short Stories yearly anthology is a part of The Best American Series published by Houghton Mifflin Harcourt. Since 1915, the BASS anthology has striven to contain the best short stories by some of the best-known writers in contemporary American literature.


برای دانلود این مجموعه و مشاهده فهرست داستان ها و Navigator آن به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

        


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 55

:: بازديد : 1059
:: ارسال شده در: متفرقه , IELTS , U.S.A Learns , Proverbs & Sayings , Idioms , TOEFL ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [دو شنبه 30 / 05 / 1391 ] [ 8:52 PM]

 

اسمش سر زبانم است .

His name is on the tip of my tongue.

مرا خر فرض کردی ؟

How dumb do you think of me?

آز کجا باید بدانم ؟

How on earth should I know?

اسم شما چی بود ؟

I didn't catch your name?

از آن سر در نمی آورم .

I can`t make head or trail of it.

حسابی دارم حال می کنم .

I am having the time of your life.

در خدمت شما هستم .

I am at your service.

حرف خود را پس می گیرم .

I eat my words.

اگر نظر مرا بخواهید.

If you ask me ,

این طور می گویند.

I heard it on the grapevine.

به زحمتش می ارزد.

It`s worth trying.

بخشُکی شانس

It`s just my luck.

به دردِ سرش نمی ارزد .

It is not worth the trouble.

بچه که نیستم .

I was not born yesterday

بلایی بر سرت بیارم که حظ کنی.

I will cook your goose.

سرم را می دهم .

I will eat my hat.

به نظر حقیر

In my humble opinion.

کارش نمی کرد.

It can`t be helped.

سر در نمی آورم چرا ...

It beats me why …

از شوخی گذشته ...

Joking apart…

دعایم من .

Keep your fingers crossed for me.

می خواهی بخواه , می خواهی نخواه

Like it or lump it.

کم پیدایی ؟

Long time no see!

رشته افکارم پاره شد .

I have lost my train of thought.

باید گربه را دم حجله بکشم .

I should show her who`s boss.

این خط و این نشان

Mark my words.

خدا به دادش برسد!

May God help him!

من  زبانم قرص است ( به کسی نمی گویم )

My lips are sealed.

عمراً اگر من اینکار را بکنم .

Not in a thousand years.

مگر از روی جسدم رد بشی.

Over my dead body.

بچه باری در نیار.

Put a stop to this childish behavior.

به بابا سلام برسون .

Remember me to your father .

بگو سیب. ( موقع عکس گرفتن )

Say cheese.


:: امتياز: نتيجه : 4 امتياز توسط 7 نفر مجموع امتياز : 73

:: بازديد : 3414
:: ارسال شده در: زبان انگلیسی , متفرقه , Proverbs & Sayings , Idioms ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [سه شنبه 17 / 05 / 1391 ] [ 1:31 PM]

What are proverbs?


Proverbs and sayings are short statements of wisdom or advice
that are transmitted from generation to generation
and have passed into general use.

 

Alphabetical lists of Proverbs

 

 

 


:: امتياز: نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 40

:: بازديد : 576
:: ارسال شده در: متفرقه , Proverbs & Sayings ,

نويسنده : rounia
تاريخ : [شنبه 14 / 05 / 1391 ] [ 8:44 PM]
آخرين مطالب ارسالي
? تماس با ما تاريخ : دوشنبه 20 آذر 1391
? چند اصطلاح جالب و پرکاربرد انگلیسی تاريخ : چهارشنبه 10 شهریور 1395
? زمان ها در انگلیسی تاريخ : چهارشنبه 23 تیر 1395
? آزمون نمونه دولتی تاريخ : چهارشنبه 23 تیر 1395
? جشنواره راهبردهای یاددهی -یادگیری تاريخ : سه شنبه 08 تیر 1395
? اصطلاح تصویری تاريخ : سه شنبه 08 تیر 1395
? کانال تلگرام ما تاريخ : شنبه 15 خرداد 1395
? نمونه سوال خرداد هشتم تاريخ : جمعه 17 اردیبهشت 1395
? نمونه سوال خرداد هفتم تاريخ : جمعه 17 اردیبهشت 1395
? شروع کلاسهای تیزهوشان و نمونه دولتی تاريخ : دوشنبه 20 مهر 1394
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشي رمز عبور؟

progress عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
easymoblog آمار مطالب
» کل مطالب : 279
» کل نظرات : 144
stat آمار کاربران
» افراد آنلاين : 7
» تعداد اعضا : 120

onlineuser کاربران آنلاين

servertime آمار بازديد
» بازديد امروز : 391
» بارديد ديروز : 546
» ورودي گوگل امروز : 0
» ورودي گوگل ديروز : 0
» بازديد هفته : 1,315
» بازديد ماه : 10,075
» بازديد سال : 10,075
» بازديد کلي : 501,296
RSS

Powered By
ROUNIA
Translate : Rounia
در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما